Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka zlokalizowana jest w Ełku. Oferowane usługi obejmują pomoc w przypadku spraw dotyczących prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, a także administracyjnego. Pierwsze z nich dotyczy ogółu spraw z niemal wszystkich dziedzin życia, między innymi rozpadu pożycia małżeńskiego, które stanowi kodeksową przesłankę do orzeczenia rozwodu. W uzasadnionych przypadkach może wiązać się także z przyznaniem lub odebraniem praw rodzicielskich.

Kancelaria adwokacka skutecznie reprezentuje swoich klientów we wszelkiego rodzaju sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Prawo rodzinne obejmuje postępowania o rozwód, podział majątku, alimenty, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, ograniczenie władzy rodzicielskiej albo ustalenie kontaktów z dzieckiem. Nasi adwokaci służą pomocą i reprezentują klientów w sądzie powszechnym oraz pomagają w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Prawo rodzinne dzieli się na następujące podkategorie: regulacje małżeńskie oraz władza rodzicielska. W tym zakresie zajmujemy się sporządzaniem pism, a także udzielamy porad prawnych, które obejmują rozwody, separacje, alimenty, a także podział majątku. W naszej kancelarii adwokackiej zajmujemy się także zagadnieniami związanymi z adopcjami, a także ustaleniem opieki nad nieletnimi. W sprawach alimentacyjnych oferujemy porady i reprezentujemy strony w sądzie.

W większości powyższych spraw wsparcie adwokata jest niezwykle ważne ze względu na ich specyfikę oraz wpływ na sytuację życiową i osobistą stron postępowania. Wielokrotnie sprawy rodzinne wiążą się ze znacznym obciążeniem emocjonalnym dla stron postępowania. Celem kancelarii jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa oraz rzetelne informowanie o realnych do uzyskania rezultatach prowadzonej sprawy.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed sądami powszechnymi w następujących sprawach:

  • o rozwód
  • o podział majątku
  • o alimenty
  • o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem


Prawo rodzinne - KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Krzysztof Gazda Ełk