Osoby zgłaszające się do prowadzonej przez nas kancelarii adwokackiej w Ełku, często poszukują pomocy i liczą na wsparcie. Najczęściej mowa tutaj o sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych i ochroną własności, które obejmuje prawo cywilne.

W ramach pomocy zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych, a także spraw obejmujących zadośćuczynienia czy odszkodowania prywatne i pracownicze. Pomoc adwokacka bardzo często dotyczy również spadków czy zobowiązań majątkowych np. zaległych zapłat.

Podział prawa cywilnego

Dziedzina, w której się specjalizujemy, dzieli się na wiele podgrup, między innymi prawo ogólne, rzeczowe, rodzinne czy zobowiązań.

Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentów i pism dotyczących zadośćuczynień za krzywdę lub odszkodowań za szkodę majątkową. Reprezentujemy osoby poszkodowane na skutek czynów niedozwolonych przez kodeks.

Podejmujemy się również spraw, których istotą jest ochrona własności. W przypadku jej naruszenia, uruchomione mogą zostać roszczenia windykacyjne, negatoryjne, a także roszczenia związane z zniesieniem współwłasności czy zasiedzeniem nieruchomości. W takiej sytuacji pokrzywdzony może ubiegać się po przyznanie odszkodowania.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa cywilnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed sądami powszechnymi w następujących sprawach:

  • o odszkodowanie
  • o zadośćuczynienie
  • o zapłatę
  • o zasiedzenie nieruchomości
  • o zniesienie współwłasności
  • o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • o ochronę prawa własności
  • o ochronę posiadania

Prawo cywilne - KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Krzysztof Gazda Ełk