Prawo karne jest zbiorem przepisów definiujących czyny zabronione, określa konsekwencje, jakie grożą za popełnienie ich. Wobec prawa karnego, wszyscy obywatele są równi. Prawo karne można podzielić na prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze. W Polsce źródłem prawa karnego są kodeksy: Kodeks Karny, Kodeks Karny Wykonawczy i Kodeks Postępowania Karnego.

Sprawy karne w kancelarii

Praktyka kancelarii od lat obejmuje świadczenie profesjonalnych usług z zakresu prawa karnego. W ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego adwokat występuje zarówno w charakterze obrońcy osoby podejrzanej lub oskarżonej jak również pełnomocnik osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego – od momentu zatrzymania przez Policję, poprzez postępowanie przygotowawcze aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy przed sądem. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach karnych wykonawczych już po wydaniu wyroku przez Sąd.

Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w następujących sprawach:

  • Obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia na każdym etapie sprawy
  • Reprezentacja osoby pokrzywdzonej przestępstwem
  • Uzyskanie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego
  • Uzyskanie przerwy w karze
  • Uzyskanie zgody na odroczenie wykonania kary
  • Uzyskanie zgody na przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Kancelaria prawo karne Ełk – Adwokat Krzysztof Gazda

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego dbając o przestrzeganie konstytucyjnych praw oskarżonych. Do każdej ze spraw podchodzimy w sposób indywidualny, poświęcając Klientom swój czas i uwagę, a także analizując i opracowując wszelkie dostępne środki obrony.

Kancelaria reprezentuje również interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem na każdym etapie postępowania. W ramach świadczonych usług przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz świadczymy usługi zastępstwa procesowego na dalszym etapie postępowania.

Usługi świadczone przez kancelarie mogą polegać również na przygotowywaniu pojedynczych pism procesowych lub udzielaniu doraźnych porad prawnych.

Sprawy karne Ełk – Adwokat Krzysztof Gazda

Sprawy karne często powodują wiele komplikacji zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Wsparcie osoby doświadczonej znacznie ułatwia podejmowanie właściwych decyzji w toku prowadzonego postępowania. Jednocześnie praktyka wielu spraw wskazuje, że skorzystanie z pomocy obrońcy już przy pierwszych czynnościach procesowych może mieć kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku sprawy. Udział adwokata w przeprowadzanych w sprawie czynnościach dowodowych ułatwia stronie postępowania pełne wykorzystanie przysługujących jej uprawnień.


Prawo karne Ełk - KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Krzysztof Gazda Ełk