Kancelaria adwokacka adwokata Krzysztofa Gazdy zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego, podchodząc do każdej sprawy w sposób indywidualny.

Każda sprawa jest szczegółowo analizowana pod kątem możliwych rozwiązań, tak aby w jak największym stopniu spełnić Państwa oczekiwania. Mając na uwadze koszty oraz czas klientów, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową podejmujemy działania nastawione na polubowne rozwiązanie sporu poprzez podjęcie negocjacji lub mediacji z drugą stroną. Kancelaria oferuje pomoc zarówno osobom fizycznym, przedsiębiorcom, spółkom jak i innym instytucjom.

Kancelaria adwokacka gwarantuje kompleksową obsługę prawną polegającą na udzielaniu wyczerpujących i profesjonalnych porad prawnych, sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism procesowych oraz reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach postępowania. Ponadto kancelaria w razie zaistnienia takie potrzeby współpracuje z notariuszem oraz komornikami sądowymi.

Siedziba kancelarii adwokackiej znajduje się w Ełku, jednak postępowania sądowe prowadzone są na terenie całej Polski. Adwokat Krzysztof Gazda reprezentuje swoich klientów w szczególności przed następującymi sądami:

  • Sądem Rejonowym w Ełku, Suwałkach, Olecku, Piszu i Augustowie,
  • Sądami Okręgowymi w Suwałkach, Olsztynie, Białymstoku i Łomży,
  • Sądem Apelacyjnym w Białymstoku.