Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka zlokalizowana jest w Ełku. Oferowane usługi obejmują pomoc w przypadku spraw dotyczących prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, a także administracyjnego. Pierwsze z nich dotyczy ogółu spraw z niemal wszystkich dziedzin życia, między innymi rozpadu pożycia małżeńskiego, które stanowi kodeksową przesłankę do orzeczenia rozwodu. W uzasadnionych przypadkach może wiązać się także z przyznaniem lub odebraniem praw rodzicielskich.

Prawo rodzinne obejmuje postępowania o rozwód, podział majątku, alimenty, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa, ograniczenie władzy rodzicielskiej albo ustalenie kontaktów z dzieckiem. Nasi adwokaci służą pomocą i reprezentują klientów w sądzie powszechnym oraz pomagają w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.

Prawo rodzinne dzieli się na następujące podkategorie: regulacje małżeńskie oraz władza rodzicielska. W tym zakresie zajmujemy się sporządzaniem pism, a także udzielamy porad prawnych, które obejmują rozwody, separacje, alimenty, a także podział majątku. W naszej kancelarii adwokackiej zajmujemy się także zagadnieniami związanymi z adopcjami, a także ustaleniem opieki nad nieletnimi. W sprawach alimentacyjnych oferujemy porady i reprezentujemy strony w sądzie.