Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie wszelkich dziedzin prawa, podchodząc do każdej sprawy w sposób indywidualny.

Kiedy mamy możliwość skorzystania z oferty na usługi prawne Ełk możemy na przykład zniwelować wiele problemów, gdzie potrzebny jest dobry adwokat.

Adwokat Krzysztof Gazda – Usługi prawne Ełk

Korzystając z odpowiednich reguł prawa regulujących na przykład księgi wieczyste Ełk doświadczony prawnik udzieli Nam pomocy. Kiedy pomoc prawna jest świadczona w bardzo korzystny sposób na pewno uda się osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Ponadto decydując się wtedy na usługi prawne w Ełku można będzie cieszyć się z tego, że np. rozwód zostanie przeprowadzony w niezwykle płynny sposób, a wszystko powinno zakończyć się jak najlepiej dla Klienta kancelarii.

Każda sprawa jest szczegółowo analizowana pod kątem możliwych rozwiązań aby w jak największym stopniu spełnić Państwa oczekiwania. Mając na uwadze koszty oraz czas klientów, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową podejmujemy działania nastawione na polubowne rozwiązanie sporu poprzez podjęcie negocjacji lub mediacji z drugą stroną. Dopiero w przypadku niepowodzenia postępowania polubownego sprawa jest kierowana na drogę sądową. Siedziba kancelarii adwokackiej znajduje się w Ełku, jednak postepowania sądowe prowadzone są na terenie całej Polski.

Prawo cywilne * Prawo rodzinne * Prawo spadkowe * Prawo karne * Prawo administracyjne * Prawo gospodarcze

Prawo cywilne

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa cywilnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed sądami powszechnymi w następujących sprawach:

 • o odszkodowanie
 • o zadośćuczynienie
 • o zapłatę
 • o zasiedzenie nieruchomości
 • o zniesienie współwłasności
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • o ochronę prawa własności
 • o ochronę posiadania

Prawo cywilne

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa cywilnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed sądami powszechnymi w następujących sprawach:

 • o odszkodowanie
 • o zadośćuczynienie
 • o zapłatę
 • o zasiedzenie nieruchomości
 • o zniesienie współwłasności
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • o ochronę prawa własności
 • o ochronę posiadania

Prawo rodzinne

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed sądami powszechnymi w następujących sprawach:

 • o rozwód
 • o podział majątku
 • o alimenty
 • o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Prawo spadkowe

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa spadkowego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed sądami powszechnymi w następujących sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek

Prawo spadkowe

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa spadkowego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed sądami powszechnymi w następujących sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek

Prawo karne

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. W zakres świadczonych usług wchodzi:

 • obrona osób podejrzanych oraz oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postepowaniu sądowym
 • reprezentacja w procesie karnym osób poszkodowanych przestępstwem
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych

Prawo administracyjne

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa administracyjnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w następujących sprawach:

 • przygotowywanie odwołań o decyzji administracyjnych
 • przygotowywanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • prawo budowlane

Prawo administracyjne

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa administracyjnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w następujących sprawach:

 • przygotowywanie odwołań o decyzji administracyjnych
 • przygotowywanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • prawo budowlane

Prawo gospodarcze

Oferta kancelarii w zakresie prawa gospodarczego skierowana jest zarówno do osób, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą jak i do przedsiębiorców potrzebujących doraźnej lub stałej obsługi prawnej. Usługi kancelarii obejmują:

 • doradztwo w zakresie formy prawnej prowadzonej działalności
 • zakładanie i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek
 • przygotowywanie umów handlowych
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej spółek
 • sporządzanie opinii prawnych
 • windykacja należności