Kancelaria adwokacka adwokata Krzysztofa Gazdy zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego, podchodząc do każdej sprawy w sposób indywidualny.

Każda sprawa jest szczegółowo analizowana pod kątem możliwych rozwiązań, tak aby w jak największym stopniu spełnić Państwa oczekiwania. Mając na uwadze koszty oraz czas klientów, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową podejmujemy działania nastawione na polubowne rozwiązanie sporu poprzez podjęcie negocjacji lub mediacji z drugą stroną. Kancelaria oferuje pomoc zarówno osobom fizycznym, przedsiębiorcom, spółkom jak i innym instytucjom.

Kancelaria adwokacka gwarantuje kompleksową obsługę prawną polegającą na udzielaniu wyczerpujących i profesjonalnych porad prawnych, sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism procesowych oraz reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi na wszystkich etapach postępowania. Ponadto kancelaria w razie zaistnienia takie potrzeby współpracuje z notariuszem oraz komornikami sądowymi.

Siedziba kancelarii adwokackiej znajduje się w Ełku, jednak postępowania sądowe prowadzone są na terenie całej Polski. Adwokat Krzysztof Gazda reprezentuje swoich klientów w szczególności przed następującymi sądami:

  • Sądem Rejonowym w Ełku, Suwałkach, Olecku, Piszu i Augustowie,
  • Sądami Okręgowymi w Suwałkach, Olsztynie, Białymstoku i Łomży,
  • Sądem Apelacyjnym w Białymstoku.
Usługi
Prawo cywilne

Prawo cywilne

Our Score

Osoby zgłaszające się do prowadzonej przez nas kancelarii adwokackiej w Ełku, często poszukują pomocy i liczą na wsparcie. Najczęściej mowa tutaj o sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych i ochroną...

czytaj więcej
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Our Score

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa spadkowego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed sądami powszechnymi w następujących sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku o dział spadku o...

czytaj więcej
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Our Score

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka zlokalizowana jest w Ełku. Oferowane usługi obejmują pomoc w przypadku spraw dotyczących prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, a także administracyjnego. Pierwsze z nich dotyczy ogółu spraw...

czytaj więcej
Prawo karne

Prawo karne

Our Score

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. W zakres świadczonych usług wchodzi: obrona...

czytaj więcej
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Our Score

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa administracyjnego kancelaria udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Mocodawców przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w następujących sprawach: przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych...

czytaj więcej
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Our Score

Oferta kancelarii w zakresie prawa gospodarczego skierowana jest zarówno do osób, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą jak i do przedsiębiorców potrzebujących doraźnej lub stałej obsługi prawnej. Usługi kancelarii obejmują:...

czytaj więcej
Poufność

Poufność

Our Score

Adwokat zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Stosunek pełnomocnictwa w znacznej mierze opiera się na zaufaniu pomiędzy klientem a adwokatem. Adwokat obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych...

czytaj więcej